Služby


 

Energetické poradenstvo

 

Kvôli nám prihlášku na stavebné povolenie a kolaudáciu určite neodložíte

Dodávame Vám projektové energetické hodnotenie budov (starým názvom posudok, tepelno-technický posudok) k stavebnému povoleniu, energetický certifikát ku kolaudácii do 2 dní za prijateľnú cenu.

Energetická hospodárnosť budov sa v dnešnej dobe často skloňuje. Ide o množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním budovy, najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, na chladenie a vetranie a na osvetlenie.

Energetickou certifikáciou sa budova zatrieďuje do energetickej triedy. Podľa Zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov je certifikácia povinná:

  • a) pre budovy alebo samostatné časti, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú novému nájomcovi,
  • b) pre budovy, v ktorých viac ako 250 m2 celkovej podlahovej plochy užíva orgán verejnej moci a verejnosť ich často navštevuje,
  • c) pri dokončení novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy; inak je dobrovoľná.

Projektant je povinný splnenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy zahrnúť do projektovej dokumentácie na stavebné povolenie alebo na povolenie zmeny stavby a výsledok energetického hodnotenia uviesť v technickej správe projektovej dokumentácie.

Po ukončení výstavby, ku kolaudácii je potrebné vykonať energetickú certifikáciu budovy, s cieľom zistiť jej kategorizáciu.


 

Projektovanie

Vyhotovenie projektu domu je prvým krokom k realizácii nášho sna o bývaní, o vytvorení domova pre našu rodinu. Vypočujeme si Vaše predstavy, snažíme sa ich v čo najväčšej miere zapracovať do projektu domu, zároveň však Vás usmerňujeme na základe viacročných skúseností.

Na základe požiadavky investora zabezpečímeaj 3D zhotovenie diela.

Od začiatku až po ukončenie projektu zapájame klienta do celého procesu projektovania. Na začiatku si náš architekt identifikuje Vaše potreby, predstavy a určí jednoznačné ciele projektu. Ako pokračujeme v projektovaní, prezentujeme Vám všetky etapy dizajnového riešenia a vypočujeme si Vašu spätnú väzbu ešte predtým, ako by sme odštartovali ďalšiu etapu. Takýto proces nám umožňuje, aby sme zabezpečiliangažovanosť klienta počas trvania projektu a vytvorili projekt, ktorý splní Vaše špecifické potreby.


 

Výstavba domu

Sny sa menia na skutočnosť

Vidieť vyrásť náš dom snov je niečo, o čom viacerí túžime. Je to tá najkrajšia, najdlhšia a taktiež aj finančne najnáročnejšia časť celého procesu, preto je náš stavbyvedúci zapojený už do fázy projektovania.

Spolupracujeme s odborníkmi s viac ako 10-ročnými skúsenosťami v oblasti výstavby rodinných domov a ďalších budov. Náš záväzok k bezchybnému dokončeniu prác a výnimočnému zákazníckemu servisu nás urobil partnerom pre viacerých investorov.